Bài mới nhất

Thư cảm ơn – Hội nghị XIII

Kính gửi quý Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ thư cảm ơn của Hội nghị. Chúng tôi cũng xin phép quý vị về việc đăng tải các video và tài liệu (Đã chuyển đổi PDF) lên trang web của Hội. Kính mong quý vị vui lòng chấp …

Read More »

Vai trò của sinh thiết hạch cửa trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An

VAI TRÒ CỦA SINH THIẾT HẠCH CỬA TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Thái Hiệp, Nguyễn Thị Anh Đào, Lê Thị Thuỷ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.57.19 ABSTRACT Introduction: …

Read More »

Nhiều chế độ ăn, một nguyên lý dinh dưỡng

NHIỀU CHẾ ĐỘ ĂN, MỘT NGUYÊN LÝ DINH DƯỠNG!        TS.BS. Trần Bá Thoại Khoa Y, Đại học Duy Tân Đà Nẵng DOI: 10.47122/vjde.2022.57.2               SUMMARY Many regimes and diets, one principle of nutrition Currently, there are many dishes and diets that …

Read More »

Khảo sát kiến thức, thực hành và các yếu tố liên quan đến chăm sóc bàn chân ở bệnh nhân ĐTĐ tại bệnh viện Đại học Y dược Huế

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHĂM SÓC BÀN CHÂN Ở BỆNH NHÂN ĐTĐ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Dương Thị Ngọc Lan1, Lê Văn An1, Nguyễn Thị Tơ1, Nguyễn Thị Nguyệt2 1Trường Đại học Y Dược Huế 2Bệnh viện …

Read More »

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan về sử dụng insulin ở người bệnh đái tháo đường tại bệnh viện đa khoa trà vinh năm 2021

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ SỬ DỤNG INSULIN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2021 Nguyễn Thị Nhật Tảo1*, Lương Thị Thanh Ngân2 Cao Mỹ Phượng3 1,3Trường Đại học Trà Vinh 2Bệnh viện …

Read More »

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại bệnh viện ung bướu đà nẵng

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Bs. Lê Minh Trang Bệnh Viện Bình Định DOI: 10.47122/vjde.2022.57.14 ABSTRACT Evaluating early surgical outcomes of differentiated thyroid cancer at Da Nang Cancer Hospital    Objective: To …

Read More »

Đánh giá nguy cơ tim mạch 10 năm theo thang điểm Pooled Cohort Equation trên bệnh nhân Đái tháo đường tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TIM MẠCH 10 NĂM THEO THANG ĐIỂM POOLED COHORT EQUATION TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Lê Thị Giang, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Khánh Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.57.21 ABSTRACT Objective: 10-year cardiovascular risk ratio …

Read More »

Chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp và các yếu tố liên quan tại trung tâm ung bướu bệnh viện trung ương thái nguyên

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT UNG THƯ TUYẾN GIÁP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Lê Thị Hoa, Nguyễn Thu Hương Khoa Khám Bệnh DOI: 10.47122/vjde.2022.57.6 SUMMARY Assess the patient’s quality of life after  surgery …

Read More »

Nghiên cứu hình thái, chức năng thất trái bằng siêu âm doppler tim và mối liên quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái thao đường típ 2

NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Nguyễn Nguyên Trang, Nguyễn Thị Kim Duyên, Bùi Ngọc Minh Châu* *Trường Đại học Kỹ thuật Y …

Read More »

Giá trị của siêu âm và cắt lớp vi tính trong đánh giá hạch cổ ở bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp tại bệnh viện nội tiết nghệ an

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM VÀ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ HẠCH CỔ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Đoàn Minh Thúy, Trương Quốc Chung 1Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.57.17 ABSTRACT …

Read More »

Giá trị của siêu âm và cắt lớp vi tính trong đánh giá hạch cổ ở bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM VÀ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ HẠCH CỔ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Đoàn Minh Thúy, Trương Quốc Chung 1Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.57.17 ABSTRACT …

Read More »

Tỷ lệ mắc bệnh Đái tháo đường, tiền đái tháo đường ở tuổi 30 -69 tuổi và một số yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

TỶ LỆ MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở TUỔI 30 – 69 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020 Nguyễn Than Bình, Nguyễn Tuấn, Lê Anh Tú  DOI: 10.47122/vjde.2022.56.22 SUMMARY This study was to describe the prevalence …

Read More »

Nghiên cứu tình trạng Rối loạn cương dương trên bệnh nhân Đái tháo đường typ 2 điều trị tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Vũ Thị Quyến, Trần Thị Thùy Linh, Đàm Thị Trang Bệnh Viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.56.21 ABSTRACT Introduction: Erectile dysfunction is a complication …

Read More »

Đánh giá kết quả bệnh nhân chẩn đoán Đái tháo đường trong thai kỳ điều trị tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỆNH NHÂN CHẨN ĐOÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG THAI KỲ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Trần Thị Thùy Vân, Lê Thị Thanh Thủy, Đàm Thị Trang Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.56.20 ABSTRACT Objective: Evaluation of treatment results in the …

Read More »

Nghiên cứu mối liên quan giữa đường kính tĩnh mạch chủ dưới và áp lực tĩnh mạch trung tâm ở bệnh nhân Tăng áp lực thẩm thấu do Đái tháo đường

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐƯỜNG KÍNH TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI VÀ ÁP LỰC TĨNH MẠCH TRUNG TÂM Ở BỆNH NHÂN TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Nguyễn Văn Hồng, Phan Thế Dũng, Võ Thị Phương Thảo Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.56.19 ABSTRACT …

Read More »

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh động mạch chi dưới do xơ vữa ở bệnh nhân Đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI DO XƠ VỮA Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Tuyên, Trần Thị Ngọc Ly Bệnh viện Nội tiết Nghệ An …

Read More »

Nghiên cứu chỉ số kháng insulin, độ nhạy insulin và chức năng tế bào Beta bằng mô hình HOMA 2 ở bệnh nhân Đái tháo đường Týp 2 mới chẩn đoán lần đầu tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An

NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ KHÁNG INSULIN, ĐỘ NHẠY INSULIN VÀ CHỨC NĂNG TẾ BÀO BETA BẰNG MÔ HÌNH HOMA 2 Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP2 MỚI CHẨN ĐOÁN LẦN ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Nguyễn Thanh Hải, Võ Thị Hồng Anh, Nguyễn Thị Nguyên Sinh …

Read More »

Đánh giá hiệu quả kiểm soát đường máu ở bệnh nhân Đái tháo đường típ 2 mới được chẩn đoán tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 MỚI ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN 1Văn Thị Thu Hiền, 1Hoàng Thị Liễu, 1Tăng Thị Lợi 1Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.56.16 ABSTRACT Introduction: Newly diagnosed with …

Read More »

Nghiên cứu hiệu quả điều trị Bướu giáp nhân lành tính bằng phương pháp tiêm cồn qua da dưới hướng dẫn siêu âm

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN LÀNH TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM CỒN QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM Phan Thế Dũng1, Nguyễn Thanh Bình1, Nguyễn Sỹ Hoàng1 và cs 1 Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.56.15 ABSTRACT Objective: To evaluate the effectiveness of …

Read More »

Khảo sát sự tương quan giữa acid uric và đường huyết, hba1c trên bệnh nhân tiểu đường type 2 tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang

KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA ACID URIC VÀ ĐƯỜNG HUYẾT, HBA1C TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG TS.BS Nguyễn Thị Bích Huyền, GS.TS.BS Tạ Văn Trầm   DOI: 10.47122/vjde.2022.57.9 ABSTRACT Association between acid uric level and glucose, hba1c in …

Read More »

Chi phí điều trị trực tiếp cho người bệnh Đái tháo đường ngoại trú tại phòng khám nội tiết bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG NGOẠI TRÚ TẠI PHÒNG KHÁM NỘI TIẾT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG BSCK2. Lê Văn Phó, GS.TS.BS. Tạ Văn Trầm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang DOI: 10.47122/vjde.2022.56.13 ABSTRACT Direct treatment costs for …

Read More »

Hormone giáp trong hội chứng thận hư

HORMONE GIÁP TRONG HỘI CHỨNG THẬN HƯ Lê Văn An(1), Nguyễn Hải Thủy(1), Võ Hoàng Lâm(1), Nguyễn Đức Thuận(2) (1)Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế (2)Sở Y tế Lâm Đồng DOI: 10.47122/vjde.2022.56.12 ABSTRACT Thyroid hormones in nephrotic syndrome Introduction:  In  nephrotic  syndrome, prolonged and extensive loss of …

Read More »

Dự báo nguy cơ mắc bệnh Đái tháo đường týp 2 chưa được chẩn đoán ở người trưởng thành ở thành thị và nông thôn Thành phố Đà Nẵng trong 10 năm

DỰ BÁO NGUY CƠ MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH Ở THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG 10 NĂM Nguyễn Khắc Minh1, Nguyễn Hóa2, Nguyễn Ngọc Ánh2, Nguyễn Xuân Hương1, Trần Thị Diệp Hà1, Đoàn Thị Ngọc …

Read More »

Thực trạng quản lý điều trị ngoại trú bệnh nhân Đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG BSCK2. Nguyễn Ngọc Thảo, TS.BS. Châu Mỹ Chi   DOI: 10.47122/vjde.2022.56.8 ABSTRACT The situation of outline treatment management of type 2 diabetes patients at Central General …

Read More »

Đánh giá hiệu quả ban đầu của Zoledronic acid truyền tĩnh mạch trong điều trị bệnh loãng xương tại khoa Nội A, bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BAN ĐẦU CỦA ZOLEDRONIC ACID TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LOÃNG XƯƠNG TẠI KHOA NỘI A, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG Nguyễn Hữu Vinh, BSCK2. Lê Thúy Phượng, GS.TS.BS. Tạ Văn Trầm   DOI: 10.47122/vjde.2022.56.7 ABSTRACT Assessment of initial efficiency of …

Read More »

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân nhiễm toan Ceton Đái tháo đường tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHIỄM TOAN CETON ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG BSCK1. Lê Phúc Trường Thịnh Khoa Hồi sức tích cực – chống độc, …

Read More »

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí trực tiếp điều trị ngoại trú bệnh Đái tháo đường tại phòng khám Nội tiết bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ TRỰC TIẾP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI PHÒNG KHÁM NỘI TIẾT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG BSCK2. Lê Văn Phó, GS.TS. Tạ Văn Trầm, TS.BS. Đỗ Quang Thành  DOI: 10.47122/vjde.2022.56.4 ABSTRACT Factors affecting direct costs …

Read More »

Bệnh không lây nhiễm: Tiêu đích Y học thế kỷ 21!

BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM: TIÊU ĐÍCH Y HỌC THẾ KỶ 21! TS.BS Trần Bá Thoại Khoa Y Đại học Duy Tân Đà Nẵng DOI: 10.47122/vjde.2022.56.3 SUMMARY Non-communicable diseases: target of medicine in 21th century Non-communicable diseases are the silent killer of humans, responsible for nearly three- quarters of deaths globally …

Read More »

Chẩn đoán tế bào học bệnh tuyến giáp theo Bethesda và Cập nhật phân loại mô bệnh học U tuyến giáp theo WHO lần thứ V 2022

CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC BỆNH TUYẾN GIÁP THEO BETHESDA VÀ CẬP NHẬT PHÂN LOẠI MÔ BỆNH HỌC U TUYẾN GIÁP THEO WHO LẦN THỨ V 2022 PGS.TS. Nguyễn Văn Mão, GS.TS. Nguyễn Hải Thủy Trường Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2022.56.1 SUMMARY Bethesda cytology diagnosis and un update …

Read More »