Nội tiết – thần kinh

Khảo sát tình trạng rối loạn thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 qua màng MMSE và MoCA

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN THẦN KINH NHẬN THỨC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 QUA THANG ĐIỂM MMSE VÀ MoCA Nguyễn Văn Vy Hậu1, Nguyễn Hải Thủy2, Nguyễn Đình Toàn2, Hoàng Minh Lợi 1 Nghiên cứu sinh Đại Học Y Dược, Đại Học Huế 2 Bệnh …

Read More »

Alzheimer và đái tháo đường type 2

ALZHEIMER VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Nguyễn Văn Vy Hậu1, Nguyễn Hải Thủy2, Hoàng Minh Lợi, Nguyễn Đình Toàn2 1.BV Gia Đình Đà Nẵng 2.Trường Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.27 SUMMARY Alzheimer and type 2 diabetes Nowadays, the role of magnetic resonance imaging in dementia diagnosis such …

Read More »

Trị số huyết áp lúc nhập viện và dự hậu bệnh nhân nhồi máu não cấp

TRỊ SỐ HUYẾT ÁP LÚC NHẬP VIỆN VÀ DỰ HẬU BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP Nguyễn Đình Toàn, Phạm Thị Thục Anh Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.26 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tăng huyết áp (THA) là một vấn đề phổ biến ở bệnh …

Read More »

Nghiên cứu giá trị thang điểm func trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết não tại bệnh viện trung ương Huế

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM FUNC TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Nguyễn Đình Toàn, Dương Phúc Thái Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.25 TÓM TẮT Đặt vấn đề: So với nhồi máu não, xuất huyết não …

Read More »

Nghiên cứu áp dụng thang điểm 6s trong đánh giá độ trầm trọng ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THANG ĐIỂM 6S TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRẦM TRỌNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG Trần Quang Pháp1, Hoàng Khánh2 1Bệnh viện 199 Bộ Công An, 2Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.24 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Đánh giá …

Read More »

Nghiên cứu chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại thành phố Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Võ Thị Hà Hoa, Nguyễn Thị Khánh Linh Khoa Y, Đại học Duy Tân DOI: 10.47122/vjde.2021.47.21 TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá chất lượng giấc ngủ và tìm …

Read More »

Khảo sát chất lượng giấc ngủ và ứng dụng chi kỳ giấc ngủ đối với sinh viên y khoa trường đại học Duy Tân

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ ỨNG DỤNG CHU KỲ GIẤC NGỦ ĐỐI VỚI SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Đỗ Thế Bon†, Lê Thị Yến Nhi†, Nguyễn Tiệp Đan†, Võ Thị Hà Hoa* Khoa Y, Đại học Duy Tân DOI: 10.47122/vjde.2021.47.19 TÓM TẮT Mục tiêu: …

Read More »

The study of correlation between neurocognitive disorder and brain lesions on mri and diabetes risk factorsin type 2 diabetic patients

THE STUDY OF CORRELATION BETWEEN NEUROCOGNITIVE DISORDER AND BRAIN LESIONS ON MRI AND DIABETES RISK FACTORSIN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS Nguyen Van Vy Hau, Nguyen Hai Thuy  Hue University of Medicine and Pharmacy ABSTRACT Background: Exact mechanisms underlying cognitive dysfunction in diabetes mellitus (DM) remain unclear. Imaging studiesof the brain …

Read More »

Khảo sát đặc điểm lâm sàng tổn thương thần kinh ngoại biên ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH  NGOẠI BIÊN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 Nguyễn Thu Hương, Ths. Cao Xuân Cương, Đào Thanh Xuyên, Trần Thúy Ngần  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên  SUMMARY Clinical profile of peripheral neuropathy in type 2 diabetes patients. …

Read More »

Depression cognitive disorder and quality of lifr in stroke patient

DEPRESSION. COGNITIVE DISORDER AND QUALITY OF LIFE  IN STROKE PATIENT Nguyen Dinh Toan Internal medicine department Hue University of medicicne and pharmacy ABSTRACT Introduction: Stroke is the third most common cause of disability and second most common cause of death worldwide. Depression and cognitive disorder are the important contributions to …

Read More »