Nội tiết – thần kinh

Xác định nguy cơ mắc ngưng thở khi ngủ bằng bộ câu hỏi stop – bang trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2

XÁC ĐỊNH NGUY CƠ MẮC NGƯNG THỞ KHI NGỦ BẰNG BỘ CÂU HỎI STOP – BANG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 Đào Thị Gấm, Lê Hoàn, Vũ Bích Nga Trường Đại học Y Hà Nội DOI: 10.47122/vjde.2022.52.10 ABSTRACT Evaluating the Risk of obstructive sleep apnea by using …

Read More »

U xơ dạng gân vùng cổ: Báo cáo một ca bệnh

U XƠ DẠNG GÂN VÙNG CỔ: BÁO CÁO MỘT CA BỆNH Nguyễn Ánh Ngọc, Trần Ngọc Lương, Trần Đoàn Kết, Phạm Quyết Thắng DOI: 10.47122/vjde.2021.50.9   ABSTRACT Desmoid fibromatosis of the neck: A case report Desmoid fibromatosis (DF) is a locally aggressive, deep seated connective tissue malignancy developing in musculoaponeurotic …

Read More »

Ứng dụng hệ thống theo dõi thần kinh NIM Vital ở bệnh nhân có nguy cơ cao tổn thương dây thần kinh thanh quản trong phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THEO DÕI THẦN KINH NIM VITAL Ở BỆNH NHÂN CÓ NGUY CƠ CAO TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH THANH QUẢN TRONG PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG Trần Xuân Hùng, Phan Hoàng Hiệp Khoa ngoại – Bệnh viện Nội tiết Trung …

Read More »

Khảo sát một số chỉ số dẫn truyền thần kinh chi dưới ở 126 bệnh nhân đái tháo đường típ 2

  KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ SỐ DẪN TRUYỀN THẦN KINH CHI DƯỚI Ở 126 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Phạm Thúy Hường, Phạm Tuấn Phương Bệnh viện Nội tiết Trung ương DOI: 10.47122/vjde.2021.50.22 ABSTRACT Survey results of some parameters nerve conduction of low extremelity in 126 type …

Read More »

Khảo sát tình trạng rối loạn thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 qua màng MMSE và MoCA

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN THẦN KINH NHẬN THỨC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 QUA THANG ĐIỂM MMSE VÀ MoCA Nguyễn Văn Vy Hậu1, Nguyễn Hải Thủy2, Nguyễn Đình Toàn2, Hoàng Minh Lợi 1 Nghiên cứu sinh Đại Học Y Dược, Đại Học Huế 2 Bệnh …

Read More »

Alzheimer và đái tháo đường type 2

ALZHEIMER VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Nguyễn Văn Vy Hậu1, Nguyễn Hải Thủy2, Hoàng Minh Lợi, Nguyễn Đình Toàn2 1.BV Gia Đình Đà Nẵng 2.Trường Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.27 SUMMARY Alzheimer and type 2 diabetes Nowadays, the role of magnetic resonance imaging in dementia diagnosis such …

Read More »

Trị số huyết áp lúc nhập viện và dự hậu bệnh nhân nhồi máu não cấp

TRỊ SỐ HUYẾT ÁP LÚC NHẬP VIỆN VÀ DỰ HẬU BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP Nguyễn Đình Toàn, Phạm Thị Thục Anh Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.26 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tăng huyết áp (THA) là một vấn đề phổ biến ở bệnh …

Read More »

Nghiên cứu giá trị thang điểm func trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết não tại bệnh viện trung ương Huế

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM FUNC TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Nguyễn Đình Toàn, Dương Phúc Thái Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.25 TÓM TẮT Đặt vấn đề: So với nhồi máu não, xuất huyết não …

Read More »

Nghiên cứu áp dụng thang điểm 6s trong đánh giá độ trầm trọng ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THANG ĐIỂM 6S TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRẦM TRỌNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG Trần Quang Pháp1, Hoàng Khánh2 1Bệnh viện 199 Bộ Công An, 2Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.24 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Đánh giá …

Read More »

Nghiên cứu chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại thành phố Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Võ Thị Hà Hoa, Nguyễn Thị Khánh Linh Khoa Y, Đại học Duy Tân DOI: 10.47122/vjde.2021.47.21 TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá chất lượng giấc ngủ và tìm …

Read More »