số 26

Các yếu tố liên quan tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đái tháo đường có tổn thương thận

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CÓ TỔN THƯƠNG THẬN Nguyễn Ngọc Tâm1,2, Trần Ngọc Mạnh Tú2, Lê Đình Tùng1 1Trường Đại học Y Hà Nội, 2Bệnh viện Lão khoa Trung ương SUMMARY Objective: To assess some realted factors of …

Read More »

Một số yếu tố liên quan đến biến chứng thần kinh ngoại vi trên bệnh nhân cao tuổi đái tháo đường type 2

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG THẦN KINH NGOẠI VI TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 Nguyễn Xuân Thanh1, Cao Thị Vân2, Lê Đình Tùng3, Nguyễn Văn Hướng3, Vũ Thị Thanh Huyền1,3 1Bệnh viện Lão khoa Trung ương, 2Bệnh viện Nội tiết Nghệ …

Read More »

Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đái tháo đường có tổn thương thận bẳng bộ câu hỏi EQ-5D-5L và WHOQoL-Bref

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CÓ TỔN THƯƠNG THẬN BẰNG BỘ CÂU HỎI EQ-5D-5L VÀ WHOQoL-Bref Nguyễn Ngọc Tâm1,2, Trần Ngọc Mạnh Tú2, Lê Đình Tùng1 1Trường Đại học Y Hà Nội, 2Bệnh viện Lão khoa Trung ương SUMMARY Objective: To assess the …

Read More »

Nghiên cứu một số biến chứng mạn tính ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Thanh Hóa năm 2015-2016

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN CHỨNG MẠN TÍNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI THANH HÓA NĂM 2015-2016                         Trần Văn Hiên; Hà Khánh Dư                            Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa SUMMARY Objective: To determine the rate of chronic complications. Find out about the association of …

Read More »

Bước đầu nhận xét kiểm soát glucose máu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường mang thai 3 tháng đầu

BƯỚC ĐẦU NHẬN XÉT KIỂM  SOÁT GLUCOSE MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG MANG THAI 3 THÁNG ĐẦU Lưu Thị Thảo, Nguyễn Khoa Diệu Vân Trường Đại học Y Hà Nội  TÓM TẮT Đặt vấn đề: Phụ nữ mắc đái tháo đường …

Read More »

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đặc điểm u cận giáp ở bệnh nhân cường cận giáp tiền phát

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐẶC ĐIỂM U CẬN GIÁP Ở BỆNH NHÂN CƯỜNG CẬN GIÁP TIÊN PHÁT Phạm Thị Mỹ Thuần, Nguyễn Khoa Diệu Vân, Trường Đại học Y Hà Nội SUMMARY Background: Primary hyperparathyroidismis a common endocrine disorder , mostly benign parathyroid tumors, …

Read More »

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân tăng prolactin máu do u tiết prolactin

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN TĂNG PROLACTIN MÁU DO U TIẾT PROLACTIN Mạc Thị Thơm, Nguyễn Khoa Diệu Vân, Trường Đại học y Hà Nội ABSTRACT Clinical manifestations, laboratory and image findings in patients with prolactinoma Objective: todescribe clinical manifestations, laboratory, image findings and therapeutic …

Read More »

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, siêu âm và kết quả tế bào học của chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp

NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM  LÂM SÀNG, SIÊU ÂM VÀ KẾT QUẢ TẾ BÀO HỌC CỦA CHỌC HÚT KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN GIÁP Nguyễn Khoa Diệu Vân, Đặng Bích Ngọc Đại Học Y Hà Nội ABSTRACT Background: Objectives of this study were …

Read More »

Liên quan giữa thực trạng kiểm soát glucose máu với mức độ tổn thương mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 đã đặt stent mạch vành

LIÊN QUAN GIỮA THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU VỚI MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐÃ ĐẶT STENT MẠCH VÀNH Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn Khoa Diệu Vân Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội ABSTRACT Ojectives: …

Read More »

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đặc điểm u cận giáp ở bệnh nhân cường cận giáp tiên phát

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐẶC ĐIỂM U CẬN GIÁP Ở BỆNH NHÂN CƯỜNG CẬN GIÁP TIÊN PHÁT Phạm Thị Mỹ Thuần, Nguyễn Khoa Diệu Vân Trường Đại học Y Hà Nội SUMMARY Background: Primary hyperparathyroidismis a common endocrine disorder , mostly benign parathyroid tumors, …

Read More »