Nghiên cứu

Relationship beween serum gamma glutamyl transfrerase and cardiovascular risk factors in type 2 patients

RELATIONSHIP BETWEEN SERUM GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN  TYPE 2 DIABETIC PATIENTS Huynh An Thuyen*,  Nguyen Hai Thuy** *Hue Central Hospital, **Hue University of Medecine and Pharmacy Background: Serum gamma glutamyl transferase (GGT) activity could reflect several different relevant to pathogenesis of cardiovascular risk factor  and has …

Read More »

Parameter of 24 hours ambulatory blood pressure monitoring in type 2 diabetic patients with hypertension

PARAMETERS OF 24 HOURS AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS WITH HYPERTENSION                                                             Nguyen Ta Dong, Tran Van Trong, Nguyen Dinh Dat                                                                         Cardiovascular Center – Hue Central Hospital Abstract Objectives: Survey changes of blood pressure parameters in day and night, help to well control of hypertension …

Read More »

Cardio-metabolic risk factors in vietnamse men on vegetarian diet

CARDIO-METABOLIC RISK FACTORS IN VIETNAMESE MEN ON VEGETARIAN DIET Nguyen Hai Thuy, Le Van Chi, Nguyen Thi Kim Anh, Nguyen Hai Quy Tram, Nguyen Hai Ngoc Minh. Hue University of Medicine and Pharmacy ABSTRACT Background: Numerous cross-sectional studies have shown that vegetarian diet has beneficial effects on the prevention of …

Read More »

Research on the relationship between leptin and insulin and resistance in prediabetic patients

RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN LEPTIN AND INSULIN RESISTANCE IN PREDIABETIC PATIENTS Tran Minh Triet (1), Nguyen Hai Thuy (2) (1) University Medical Center at Ho Chi Minh City (2) Hue University of Medicine and Pharmacy ABSTRACT Aims: To evaluate the association between leptin and insulin, insulin resistance in prediabetic …

Read More »

Khảo sát tình trạng rối loạn thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 qua màng MMSE và MoCA

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN THẦN KINH NHẬN THỨC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 QUA THANG ĐIỂM MMSE VÀ MoCA Nguyễn Văn Vy Hậu1, Nguyễn Hải Thủy2, Nguyễn Đình Toàn2, Hoàng Minh Lợi 1 Nghiên cứu sinh Đại Học Y Dược, Đại Học Huế 2 Bệnh …

Read More »

Trị số huyết áp lúc nhập viện và dự hậu bệnh nhân nhồi máu não cấp

TRỊ SỐ HUYẾT ÁP LÚC NHẬP VIỆN VÀ DỰ HẬU BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP Nguyễn Đình Toàn, Phạm Thị Thục Anh Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.26 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tăng huyết áp (THA) là một vấn đề phổ biến ở bệnh …

Read More »

Nghiên cứu giá trị thang điểm func trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết não tại bệnh viện trung ương Huế

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM FUNC TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Nguyễn Đình Toàn, Dương Phúc Thái Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.25 TÓM TẮT Đặt vấn đề: So với nhồi máu não, xuất huyết não …

Read More »

Nghiên cứu áp dụng thang điểm 6s trong đánh giá độ trầm trọng ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THANG ĐIỂM 6S TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRẦM TRỌNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG Trần Quang Pháp1, Hoàng Khánh2 1Bệnh viện 199 Bộ Công An, 2Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.24 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Đánh giá …

Read More »

Đái tháo đường thai kỳ: Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng và kết quả thai kỳ

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ: NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ KẾT QUẢ THAI KỲ Lê Lam Hương1, Hoàng Trọng Nam2, Ngô thị Minh Thảo1, Võ Hoàng Lâm1 1Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 2 Bệnh viện Trung ương Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.46.28 TÓM TẮT Đặt vấn …

Read More »

Kiến thức và nhu cầu về sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa của bệnh nhân đái tháo đường tại Thành phố Đà Nẵng

KIẾN THỨC VÀ NHU CẦU VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Quách Hữu Trung, Võ Thị Hồng Hướng Bệnh viện 199, Đà Nẵng DOI: 10.47122/vjde.2021.46.27 TÓM TẮT Mục tiêu: Mô tả kiến thức, nhu cầu …

Read More »