Nội tiết – Tim mạch học

Prevalence and characteristics of dyslipidemia in patients with acute coronary syndrome

PREVALENCE AND CHARACTERISTICS OF DYSLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME Huynh Le Thai Bao 1,* 1Faculty of Medicine, Duy Tan University, Danang, Vietnam DOI: 10.47122/vjde.2021.48.9 ABSTRACT Objectives: Determining the prevalence and characteristics of dyslipidemia in patients with acute coronary syndrome at Central Highlands General Hospital from January 2019 to …

Read More »

Cardiovascular risk factors in type 2 diabetic outpatient according to the recommendation of ESC-EASD 2019

CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN TYPE 2 DIABETIC OUTPATIENT ACCORDING TO THE RECOMMENDATIONS OF ESC-EASD 2019 Huynh Le Thai Bao1,* 1. Faculty of Medicine, Duy Tan University, Da Nang, Vietnam DOI: 10.47122/vjde.2021.48.3 ABSTRACT Cardiovascular risk factors in type 2 diabetic outpatient according to the recommendations of ESC-EASD 2019 Objectives: To evaluate …

Read More »

Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên hình “bia mộ”

  ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN HÌNH “BIA MỘ” Vũ Thị Thanh Loan1, Phạm Minh Tuấn 1Bệnh viện Nội tiết Trung ương DOI: 10.47122/vjde.2021.50.26 ABSTRACT The ECG characteristics of patients with “Tombstone” ST segment elevation of acute myocardial infarction …

Read More »

Relationship beween serum gamma glutamyl transfrerase and cardiovascular risk factors in type 2 patients

RELATIONSHIP BETWEEN SERUM GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN  TYPE 2 DIABETIC PATIENTS Huynh An Thuyen*,  Nguyen Hai Thuy** *Hue Central Hospital, **Hue University of Medecine and Pharmacy Background: Serum gamma glutamyl transferase (GGT) activity could reflect several different relevant to pathogenesis of cardiovascular risk factor  and has …

Read More »

Parameter of 24 hours ambulatory blood pressure monitoring in type 2 diabetic patients with hypertension

PARAMETERS OF 24 HOURS AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS WITH HYPERTENSION                                                             Nguyen Ta Dong, Tran Van Trong, Nguyen Dinh Dat                                                                         Cardiovascular Center – Hue Central Hospital Abstract Objectives: Survey changes of blood pressure parameters in day and night, help to well control of hypertension …

Read More »

Cardio-metabolic risk factors in vietnamse men on vegetarian diet

CARDIO-METABOLIC RISK FACTORS IN VIETNAMESE MEN ON VEGETARIAN DIET Nguyen Hai Thuy, Le Van Chi, Nguyen Thi Kim Anh, Nguyen Hai Quy Tram, Nguyen Hai Ngoc Minh. Hue University of Medicine and Pharmacy ABSTRACT Background: Numerous cross-sectional studies have shown that vegetarian diet has beneficial effects on the prevention of …

Read More »

Trị số huyết áp lúc nhập viện và dự hậu bệnh nhân nhồi máu não cấp

TRỊ SỐ HUYẾT ÁP LÚC NHẬP VIỆN VÀ DỰ HẬU BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP Nguyễn Đình Toàn, Phạm Thị Thục Anh Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.26 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tăng huyết áp (THA) là một vấn đề phổ biến ở bệnh …

Read More »

Nghiên cứu hoạt độ gama glutamyl transferase huyết thanh ở bệnh nhân bệnh mạch vành tạo bệnh viện 199

NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘ GAMA GLUTAMYL TRANSFERASE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH TẠI BỆNH VIỆN 199 Hoàng Phương Thủy, Trần Thị Hồng Lê, Nguyễn Xuân Binh Bệnh viện 199 DOI: 10.47122/vjde.2021.47.23 TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát hoạt độ Gamma Glutamyl Transferase huyết thanh ở bệnh nhân …

Read More »

Nghiên cứu áp dụng thang điểm Heart trong phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân đau ngực tại phòng cấp cứu bệnh viện 199

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THANG ĐIỂM HEART TRONG PHÂN TẦNG NGUY CƠ Ở BỆNH NHÂN ĐAU NGỰC TẠI PHÒNG CẤP CỨU BỆNH VIỆN 199 Trần Nam Chung Bệnh Viện 199, Bộ công An DOI: 10.47122/vjde.2021.47.22 TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát các thành tố của thang điểm HEART …

Read More »

Cảnh báo tăng huyết áp và béo phì ở sinh viên đại học

CẢNH BÁO TĂNG HUYẾT ÁP VÀ BÉO PHÌ Ở SINH VIÊN ĐẠI HỌC Nguyễn Song Hiếu, Huỳnh Lê Thái Bão1 1Trường Đại học Duy Tân DOI: 10.47122/vjde.2021.47.20 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tăng huyết áp và béo phì là hai tình trạng bệnh lý ngày càng phổ biến ở nước …

Read More »