Nội tiết – Thận học

Nhân 1 trường hợp tổn thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường kèm bệnh thận giai đoạn V – nhìn lại y văn

NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG BÀN CHÂN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG KÈM BỆNH THẬN GIAI ĐOẠN V – NHÌN LẠI Y VĂN Nguyễn Văn Tuấn Đơn vị chăm sóc vết thương, Bệnh viện 199 DOI: 10.47122/vjde.2021.46.23 TÓM TẮT Tổn thương bàn chân do đái tháo đường vẫn …

Read More »

Khảo sát chỉ số dự báo ngưỡng tồn lưu bàng quang Glucose và HbA1C huyết thanh ở bệnh nhân

KHẢO SÁT CHỈ SỐ DỰ BÁO NGƯỠNG TỒN LƯU BÀNG QUANG VỚI GLUCOSE VÀ HBA1C HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Lê Văn An, Võ Hoàng Lâm Trường Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.46.19 TÓM TẮT …

Read More »

Rối loạn điện giải ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Hồ Trường Bảo Long Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng DOI: 10.47122/vjde.2021.46.8 TÓM TẮT Bệnh đái tháo đường là một trong những bệnh không lây nhiểm thường gặp với tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao. Rối …

Read More »

Sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi có thay đổi mức lọc cầu thận

SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 CAO TUỔI CÓ THAY ĐỔI MỨC LỌC CẦU THẬN                                                 Nguyễn Quang Bảy1,2, Đỗ Trường Minh1,2 1Trường Đại học Y Hà Nội, 2Bệnh viên Bạch Mai Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Bảy Ngày …

Read More »

Nghiên cứu nồng độ Brain natriuretic peptide (BNP) huyết thanh trong đánh giá suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có bệnh thận mạn

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (BNP) HUYẾT THANH TRONG ĐÁNH GIÁ SUY TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 CÓ BỆNH THẬN MẠN Nguyễn Thu Hiền**, Đoàn Thị Len, ** Hoàng Trung Vinh*                                                     * Học viện Quân y,**Bệnh viện Nội tiết Trung ương ABSTRACT Brain …

Read More »

Levers of plasma homocysteine, folate and vitamin B12 IN hemodialysis patients

LEVELS OF PLASMA HOMOCYSTEINE, FOLATE AND VITAMIN B12 IN HEMODIALYSIS PATIENTS Hoang Trung Vinh, Diem Thi Van* *Vietnam  Military Medical University ABSTRACT Objectives: To evaluate levels of plasma homocysteine (Hcy), folate and vitamin B12 in hemodialysis (HD) patients. Subjects and methods: 112 HD patients in the study group and 56 …

Read More »

Khảo sát mật đọ xương bằng phương pháp Dexa ở bệnh nhân sau ghép thận

KHẢO SÁT MẬT ĐỘ XƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP DEXA Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN Đỗ Mạnh Hà, Trương Quý Kiên, Phạm Quốc Toản, Bùi Văn Mạnh, Lê Việt Thắng Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y ABSTRACT Evaluation of Bone mineral density (BMD) in the patients with …

Read More »

Nghiên cứu liên quan nồng độ estrogen huyết tương với một số đặc điểm ở bệnh nhân suy thận mạn tính thận nhân tạo chu kỳ

NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN NỒNG ĐỘ ESTROGEN HUYẾT TƯƠNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ Nguyễn Thị Thùy Dung*, Trần Hải Yến**, Nguyễn Hững Hũng***, Lê Việt Thắng* * Bệnh viện Quân y 103 ** Học viện Y dược …

Read More »

Liên quan giữa biến chứng thận với một số thông số ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

LIÊN QUAN GIỮA BIẾN CHỨNG THẬN VỚI MỘT SỐ THÔNG SỐ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 PGS. TS. Hoàng Trung Vinh, TS. Phạm Quốc Toản Học viện Quân y  SUMMARY The relationship between nephropathy and some index in patients of type 2 diabetes mellitus  Objective: To assess …

Read More »

Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và nguyên nhân đái tháo nhạt điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (2013-2017)

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ NGUYÊN NHÂN ĐÁI THÁO NHẠT ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI (2013-2017) Nguyễn Khoa Diệu Vân*** Nguyễn Thị Hương *Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hà Nội ** Bác sỹ nội trú Nội khoa Trường Đại học Y Hà Nội …

Read More »