Nội tiết – Thận học

Xác định nồng độ vitamin D huyết thanh và các khoáng xương khác ở bệnh nhân suy thận mạn đang điều trị lọc màng bụng ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Huế

XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ VITAMIN D HUYẾT THANH VÀ CÁC KHOÁNG XƯƠNG KHÁC Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ LỌC MÀNG BỤNG NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Phùng Thị Bảo Linh, Trần Đức Minh Bệnh viện Trung ương Huế DOI: 10.47122/vjde.2022.52.5 ABSTRACT Determination of …

Read More »

An toàn và hiệu quả của liệu pháp Tolvaptan trên bệnh nhân hạ natri máu nặng cấp đẳng tích hoặc thừa thể tích

AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA LIỆU PHÁP TOLVAPTAN TRÊN BỆNH NHÂN HẠ NATRI MÁU NẶNG CẤP ĐẲNG TÍCH HOẶC THỪA THỂ TÍCH Lê Thị Thu Trang1; Nguyễn Hải Thủy2 1Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Vạn Phúc – Bình Dương 2Trường Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2022.51.13 ABSTRACT …

Read More »

Association between sarcopenia and renal function in patients with chronic kidney disease

ASSOCIATION BETWEEN SARCOPENIA AND RENAL FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE Anh Trung Nguyen 1,2, Thanh Xuan Nguyen1,2, Hong Minh Nguyen3, Huyen Thanh Thi Vu1,2 1National Geriatric Hospital, 2Hanoi Medical University, 3108 Military Central Hospital DOI: 10.47122/vjde.2021.48.8 ABSTRACT Objectives: To determine the association between sarcopenia and renal function in …

Read More »

Khảo sát biến chứng thận sớm bằng chỉ số albumin/creatinin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 chưa đạt mục tiêu kiểm soát glucose máu

  KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG THẬN SỚM BẰNG CHỈ SỐ ALBUMIN/CREATININ NIỆU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU Lê Quang Toàn, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Bệnh viện Nội tiết Trung ương DOI: 10.47122/vjde.2021.50.19 ABSTRACT Investigation of early diabetic nephropathy by …

Read More »

Nhân 1 trường hợp tổn thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường kèm bệnh thận giai đoạn V – nhìn lại y văn

NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG BÀN CHÂN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG KÈM BỆNH THẬN GIAI ĐOẠN V – NHÌN LẠI Y VĂN Nguyễn Văn Tuấn Đơn vị chăm sóc vết thương, Bệnh viện 199 DOI: 10.47122/vjde.2021.46.23 TÓM TẮT Tổn thương bàn chân do đái tháo đường vẫn …

Read More »

Khảo sát chỉ số dự báo ngưỡng tồn lưu bàng quang Glucose và HbA1C huyết thanh ở bệnh nhân

KHẢO SÁT CHỈ SỐ DỰ BÁO NGƯỠNG TỒN LƯU BÀNG QUANG VỚI GLUCOSE VÀ HBA1C HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Lê Văn An, Võ Hoàng Lâm Trường Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.46.19 TÓM TẮT …

Read More »

Rối loạn điện giải ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Hồ Trường Bảo Long Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng DOI: 10.47122/vjde.2021.46.8 TÓM TẮT Bệnh đái tháo đường là một trong những bệnh không lây nhiểm thường gặp với tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao. Rối …

Read More »

Sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi có thay đổi mức lọc cầu thận

SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 CAO TUỔI CÓ THAY ĐỔI MỨC LỌC CẦU THẬN                                                 Nguyễn Quang Bảy1,2, Đỗ Trường Minh1,2 1Trường Đại học Y Hà Nội, 2Bệnh viên Bạch Mai Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Bảy Ngày …

Read More »

Nghiên cứu nồng độ Brain natriuretic peptide (BNP) huyết thanh trong đánh giá suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có bệnh thận mạn

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (BNP) HUYẾT THANH TRONG ĐÁNH GIÁ SUY TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 CÓ BỆNH THẬN MẠN Nguyễn Thu Hiền**, Đoàn Thị Len, ** Hoàng Trung Vinh*                                                     * Học viện Quân y,**Bệnh viện Nội tiết Trung ương ABSTRACT Brain …

Read More »

Levers of plasma homocysteine, folate and vitamin B12 IN hemodialysis patients

LEVELS OF PLASMA HOMOCYSTEINE, FOLATE AND VITAMIN B12 IN HEMODIALYSIS PATIENTS Hoang Trung Vinh, Diem Thi Van* *Vietnam  Military Medical University ABSTRACT Objectives: To evaluate levels of plasma homocysteine (Hcy), folate and vitamin B12 in hemodialysis (HD) patients. Subjects and methods: 112 HD patients in the study group and 56 …

Read More »