Thông báo về Hội Nghị Nội Tiết-Đái Tháo Đường-Rối Loạn Chuyển Hoá Miền Trung Tây Nguyên lần thứ XV

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

Thông tin về Hội Nghị Nội Tiết-Đái Tháo Đường-Rối Loạn Chuyển Hoá  Miền Trung Tây Nguyên lần thứ XV

Sáng ngày 18/12/2023 tại Hội Trường Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định . GS.TS.Nguyễn …