số 34

Áp dụng và điều chỉnh liều basal bolus insulin ở một bệnh nhân đái tháo đường type 2

ÁP DỤNG VÀ ĐIỀU CHỈNH LIỀU BASAL BOLUS INSULIN Ở MỘT BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2                                                         Phan Hướng Dương, Nguyễn Trọng Hưng Bệnh viện Nội tiết Trung ương ABSTRACT A 30-years type 2 diabetic patient who is currently receiving 3 injections of prandial insulin (14:14:14) and 2 …

Read More »

Khảo sát nồng độ và mối liên quan của acid urid máu với một số chỉ số sinh học ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới chẩn đoán tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA ACID URIC MÁU VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC Ở  BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 MỚI CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG Lê Quang Toàn1, Lê Thúy Hạnh2, Phạm Văn Giáp1                                                                  1 Bệnh viện …

Read More »

Thủ nghiệm bảng tự đánh giá mức độ nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 của người Việt Nam trưởng thành tại một số tỉnh năm 2014

THỬ NGHIỆM BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH TẠI MỘT SỐ TỈNH, NĂM 2014 Phan Hướng Dương và Cộng sự Bệnh viện Nội tiết Trung ương ABSTRACT Currently, diabetes mellitus is increasing rapidly and its …

Read More »

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hoạt động chăm sóc người bệnh phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 Trần Thị Hiền Phi, Trần Ngọc Lương, Ngô Thị Thùy Dương Bệnh viện Nội tiết Trung ương ABSTRACT The status and …

Read More »

Tác dụng không mong muốn sau uống I-131 liều điều trị ở người bệnh ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã phẫu thuật

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN SAU UỐNG I-131 LIỀU ĐIỀU TRỊ Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA ĐÃ PHẪU THUẬT ThS. Điều dưỡng Trần Văn Nhuận Khoa Y học hạt nhân – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ABSTRACT The adverse effect after i-131 treatment …

Read More »

Tình hình sử dụng muối i-ốt tại hộ gia đình ở tỉnh Quảng Trị năm 2016

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MUỐI I ỐT  TẠI  HỘ GIA ĐÌNH Ở TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2016 Lê Việt, Đỗ Thị Ý Nhi, Nguyễn Xuân Tường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị BACKGROUNDS Iodine deficiency is a lack of the trace element iodine, an essential nutrient in …

Read More »

Nghiên cứu tỷ lệ bệnh bướu cổ của trẻ em 8-10 tuổi và kiến thức – thực hành của phụ nữ 18-49 tuổi về phòng chống các rối loạn thiếu i-ốt tại Bình Định năm 2015

NGHIÊN CỨU TỶ LỆ BỆNH BƯỚU CỔ CỦA TRẺ EM 8-10 TUỔI VÀ KIẾN THỨC – THỰC HÀNH CỦA PHỤ NỮ 18-49 TUỔI VỀ PHÒNG CHỐNG CÁC RỐI LOẠN THIẾU I-ỐT TẠI BÌNH ĐỊNH NĂM 2015 BSCKII Hoàng Xuân Thuận, BSCKII  Phạm Văn Bảo và cộng sự                     Trung tâm …

Read More »

Một số yếu tố liên quan tới tình hình sử dụng muối và gia vị mặn bổ sung i-ốt tại Việt Nam năm 2018

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MUỐI VÀ GIA VỊ MẶN BỔ SUNG I-ỐT TẠI VIỆT NAM NĂM 2018  Phan Hướng Dương, Đoàn Tuấn Vũ, Nguyễn Quang Chúy, Dương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Thành Bệnh viện Nội tiết Trung ương ABSTRACT The study was conducted …

Read More »

Nồng độ i-ốt trong nước tiểu và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi tại tỉnh Quảng Ngãi

NỒNG ĐỘ I-ỐT TRONG NƯỚC TIỂU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ TỪ 18 ĐẾN 49 TUỔI TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI Lê Quang Tòa Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi ABSTRACT Background: Iodine deficiency is a major public health problem for populations throughout the world, …

Read More »

Tình trạng dinh dưỡng i-ốt ở bà mẹ mang thai tại Vĩnh Phúc, Yên Bái năm 2014

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG I ỐT Ở BÀ MẸ MANG THAI TẠI VĨNH PHÚC, YÊN BÁI NĂM 2014                                                                                    Phan Hướng Dương, Lê Phong, Nguyễn Quang Chúy, Nguyễn Đức Thành Bệnh viện Nội tiết Trung ương ABSTRACT The study was conducted at Yen Bai and Vinh Phuc General Hospital, with 417 …

Read More »