số 21

Đánh giá mức độ kiểm soát huyết áp và hạ huyết áp tư thế đứng ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị trên 5 năm

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP VÀ HẠ HUYẾT ÁP TƯ THẾ ĐỪNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ TRÊN 5 NĂM ThS.BS. Nguyễn Văn Vy Hậu, BSCK1. Lưu Văn Huân,TS. Nguyễn Đình Toàn CN. Huỳnh Thị Thu Thảo, CN.Từ Thị Xuân Trang ABSTRACT Assessing the …

Read More »

Nghiên cứu độ cứng động mạch qua sàng lọc 3133 trường hợp

NGHIÊN CỨU ĐỘ CỨNG ĐỘNG MẠCH QUA SÀNG LỌC 3133 TRƯỜNG HỢP Quách Hữu Trung*, Phạm Tuấn Dương** *Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Bộ CôngAn, Bệnh viện 19/8 Hà Nội SUMMARY Research on arterial stiffness by screening 3133 people Background: arterial stiffness is the term used only resilient arterial …

Read More »

Nghiên cứu hiệu quả điều trị chống viêm và thoái triển xơ vữa động mạch cảnh của atorvastatin phối hợp aspirin so với dùng aspirin đơn thuần trên bệnh nhân nhồi máu não cấp

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CHỐNG VIÊM VÀ THOÁI TRIỂN XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH CỦA ATORVASTATIN PHỐI HỢP ASPIRIN SO VỚI DÙNG ASPIRIN ĐƠN THUẦN TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP Lê Chuyển*, Nguyễn Hải Thủy*, Hồ Diên Tương* *Trường Đại Học Y Dược Huế ABSTRACT Comparison …

Read More »

Investigation of plasma leptinlevel in patients with type 2 diabetes mellitus  

INVESTIGATION OF PLASMA LEPTINLEVER IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS Nguyen Van Hoan1,2, Nguyen Thanh Binh2, Nguyen Linh Toan3§ 1Department of Endocrine, 103 Military Hospital, Vietnam Military Medical University, Ha Dong, Hanoi, Vietnam 2Nghe An Endocrine Hospital, Nghe An,Vietnam 3 Department of Pathophysiology,Vietnam Military Medical University, Ha Dong, Hanoi, …

Read More »

Đánh giá tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân cao tuổi nhồi máu não giai đoạn mạn tính

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN MẠN TÍNH Trần Hữu Dàng*, Trần Thừa Nguyên**, Nguyễn Văn Trí*** * Trường Đại học Y Dược Huế; **Bệnh viện Trung ương Huế; ***Bệnh viện Đà Nẵng ABSTRACT Assessment of the insulin resistance in …

Read More »

Khảo sát mối liên quan giữa nồng độ hs-CRP huyết thanh với một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân hội chứng vành cấp điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đak Lak

KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ hs-CRP HUYẾT THANH VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2016 Ngô Văn Hùng*, Vũ Văn Trường Thắng** *BVĐK Tỉnh Đắk Lắk …

Read More »

Gía trị copeptin trong tiên lượng nhồi máu não cấp

GIÁ TRỊ COPEPTIN TRONG TIÊN LƯỢNG NHỒI MÁU NÃO CẤP Nguyễn Thành Công**, Lê Chuyển*, Lê Thị Bích Thuận*, Phan Thị Minh Phương* *Trường Đại học Y Dược Huế, ** NCS Bộ môn Nội-Trường Đại học Y Dược Huế ABSTRACT Role of copeptin in predicting clinical outcomes for acute ischemic …

Read More »

Gía trị nồng độ NT-PROBNP huyết tương trong dự báo suy tim ở bệnh nhân đái tháp đường type 2

GÍA TRỊ NỒNG ĐỘ NT-PROBNT HUYẾT TƯƠNG TRONG DỰ BÁO SUY TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 BS.CK2 Nguyễn Hoàng Vũ *,GS.TS. Nguyễn Hải Thủy *Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định, Trường Đại Học Y Dược Huế Abstract The value of plasma NT-proBNP levels for predicting …

Read More »

Nghiên cứu tình trạng kháng insulin, nồng độ lepin và MCP-1 huyết tương của bệnh nhân đái tháo đường type 2

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN, NỒNG ĐỘ LEPTIN VÀ MCP-1 HUYẾT TƯƠNG CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 Nguyễn Văn Hoàn*,Nguyễn Trung Kiên** *Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, **Bệnh viện Quân y 4 Abstract: Study of insulin resistance status, plasma leptin and mcp-1 levels in type …

Read More »

Vai trò kháng thể anti-cardiolipin (aCL) huyết thanh trong dự báo mức độ nặng ở bệnh nhân nhồi máu não cấp

VAI TRÒ KHÁNG THỂ ANTI-CARDIOLIPIN (aCL)HUYẾT THANH TRONG DỰ BÁO MỨC ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP  Lê Chuyển, Phan Thị Minh Phương, Từ Thị Minh Ánh ABSTRACT The role of serum anti-anticardiolipin (aCL) in prognosis the severity ofpatients with acute cerebral infarction Background: the relationship between …

Read More »