Tuyến giáp

Clinical, subclinical characteristics of thyroid cancer patients were treated by endoscopic surgery

CLINICAL, SUBCLINICAL CHARACTERISTICS OF THYROID CANCER PATIENTS WERE TREATED BY ENDOSCOPIC SURGERY Phan Hoang Hiep, Tran Ngoc Luong Vietnam national hospital of endocrinology DOI: 10.47122/vjde.2021.48.7 ABSTRACT Background: Thyroid cancer accounts for 1% of all cancers. This is the most common type of malignant tumor affecting the endocrine system. The disease …

Read More »

The current situation of iodised salt use and the effects of iodine deficiency on high risk population in Vinh Phuc province in 2017

THE CURRENT SITUATION OF IODISED SALT USE AND THE EFFECTS OF IODINE DEFICIENCY ON HIGH RISK POPULATIONS IN VINH PHUC PROVINCE IN 2017 Ha Minh Nguyet1, Nguyen Thanh Hai2, Nguyen Hoai Le1 1Vinh Phuc preventive medicine center 2Vinh Phuc department of health DOI: 10.47122/vjde.2021.48.6 ABSTRACT Background: Vietnam’s  salt iodine supplementation …

Read More »

Đánh giá di căn hạch của ung thư tuyến giáp thể biệt hóa

ĐÁNH GIÁ DI CĂN HẠCH CỦA UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA Phan Hoàng Hiệp, Nguyễn Giang Sơn, Đinh Ngọc Triều Bệnh viện Nội tiết Trung ương DOI: 10.47122/vjde.2021.50.10   ABSTRACT Lymph node metastasis in differentiated thyroid cancer  Objective: Differentiated thyroid cancer have high frequency of cervical lymph node …

Read More »

So sánh hiệu quả của C-MAC Video Laryngoscope với soi thanh quản trực tiếp Macintosh trong gây mê đặt ống nội khí quản khó để mổ tuyến giáp

SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA C- MAC VIDEO LARYNGOSCOPE VỚI SOI THANH QUẢN TRỰC TIẾP MACINTOSH TRONG GÂY MÊ ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN KHÓ ĐỂ MỔ TUYẾN GIÁP Trần Ngọc Tuấn Khoa GMHS – Bệnh viện Nội tiêt Trung ương DOI: 10.47122/vjde.2021.50.8   ABSTRACT Comparative effectiveness of Video C-MAC …

Read More »

Đánh giá hiệu quả điều trị nhân giáp lành tính bằng sóng cao tần có siêu âm dẫn đường tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NHÂN GIÁP LÀNH TÍNH BẰNG SÓNG CAO TẦN CÓ SIÊU ÂM DẪN ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG Lê Thị Việt Hà, Đàm Văn Toại Bệnh viện Nội tiết Trung ương DOI: 10.47122/vjde.2021.50.7   ABSTRACT Evaluation of the efficacy of the ultrasound- …

Read More »

Ứng dụng hệ thống theo dõi thần kinh NIM Vital ở bệnh nhân có nguy cơ cao tổn thương dây thần kinh thanh quản trong phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THEO DÕI THẦN KINH NIM VITAL Ở BỆNH NHÂN CÓ NGUY CƠ CAO TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH THANH QUẢN TRONG PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG Trần Xuân Hùng, Phan Hoàng Hiệp Khoa ngoại – Bệnh viện Nội tiết Trung …

Read More »

Kết quả sớm phẫu thuật cường cận giáp nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2016 – 2018

KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CƯỜNG CẬN GIÁP NGUYÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2018 Nguyễn Ngọc Huân1, Trần Ngọc Lương1, Phùng Duy Hồng Sơn2 1. Bệnh viện Nội tiết Trung ương 2. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức DOI: 10.47122/vjde.2021.50.6   ABSTRACT Early results …

Read More »

Phẫu thuật nội soi một lỗ cắt thùy tuyến giáp tại bệnh viện nội tiết Trung ương giai đoạn 2018-2021

PHẪU THUẬT NỘI SOI MỘT LỖ CẮT THÙY TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2021 Phan Hoàng Hiệp, Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Giang Sơn; Trần Ngọc Lương Bệnh viện Nội tiết Trung ương DOI: 10.47122/vjde.2021.50.5 ABSTRACT Endoscopic hemithyroidectomy using single …

Read More »

Giá trị của phương pháp chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG Khuất Duy Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, La Thị Loan, Đỗ Thị Yến Khoa Huyết học và Chẩn …

Read More »

Khảo sát giá trị của xét nghiệm TSI trong chẩn đoán bệnh cường giáp do thai kỳ

  KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM TSI TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH CƯỜNG GIÁP DO THAI KỲ Lương Quỳnh Hoa, Hoàng Kim Ước, Nguyễn Thị Tân Bệnh viện Nội tiết Trung ương DOI: 10.47122/vjde.2021.50.14 ABSTRACT The TSI test is a quantitative test for antibodies that stimulates the thyroid gland …

Read More »