Tuyến giáp

Đánh giá công tác chăm sóc điều dưỡng ở bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại trung tâm ung bướu

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG Ở NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT UNG THƯ TUYẾN GIÁP TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Lê Thị Hoa1, Nguyễn Văn Giang 2, Nguyễn Thu Hương1 1Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 2 Trường …

Read More »

Cường giáp do dùng Amiodarone

CƯỜNG GIÁP DO DÙNG AMIODARONE Vũ Bích Nga1,2, Nguyễn Thị Thanh Hương2 1 Trường Đại Học Y Hà Nội, 2 Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội DOI: 10.47122/vjde.2021.47.2 TÓM TẮT Amiodarone là một loại thuốc chống loạn nhịp mạnh nhóm III được sử dụng trong điều trị nhịp nhanh …

Read More »

Cường giáp trong thai kỳ

CƯỜNG GIÁP TRONG THAI KỲ DOI: 10.47122/vjde.2021.47.1 Nguyễn Thị Nhạn Đại học Y Dược Huế SINH LÝ TUYẾN GIÁP TRONG THAI KỲ Trong thai kỳ, có 2 hormon làm biến đổi chức năng tuyến giáp (TG), đó là  Estrogen  và hCG. Estrogen tăng, làm tăng mức TBG (thyroxine binding globuline), …

Read More »

Ca lâm sàng: nhận một trường hợp lymphoA không – Hodgkin tuyến giáp nguyên phát

CA LÂM SÀNG: NHẬN MỘT TRƯỜNG HỢP LYMPHOMA KHÔNG – HODGKIN TUYẾN GIÁP NGUYÊN PHÁT Nguyễn Văn Mão1, Nguyễn Hải Thủy1, Trần Quốc Tuấn2, Nguyễn Phương2 1Trường Đại học Y Dược Huế 2Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị DOI: 10.47122/vjde.2021.47.7 TÓM TẮT U tuyến giáp có nhiều loại trong …

Read More »

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân suy giáo tại bệnh viện đại học Y Hà Nội

NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SUY GIÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Đinh Như Quỳnh1, Vũ Bích Nga1,2, Lê Thanh Huyền1,2 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Đơn vị Nội tiết – Hô hấp – Bệnh viện Đại …

Read More »

The prevalence of thyroid nodule in healthy people in outpatient department, Bach Mai hospital

THE PREVALENCE OF THYROID NODULE IN HEALTHY PEOPLE IN OUTPATIENT DEPARTMENT, BACH MAI HOSPITAL  Do trung Quan Hanoi Medical University ABSTRACT Objective: 1/ to investigate the prevalence of thyroid nodule in healthy people in Outpatient department, Bach Mai hospital.Subjects and Method:This descriptive study enrolled 1301 people who had their health …

Read More »

Prevalence of thyroid dysfunction in patients with rheumatoid arhtritis

PREVALENCE OF THYROID DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARHTRITIS Tran Nguyen Quynh Tram , Nguyen Thi Bich Dao* ABSTRACT Introduction:The relationship between thyroid disease and rheumatic disorders has been the subject of considerable debate. Abnormal thyroid function and/or autoimmune thyroid disease were observed in 8% to 35%  patients with rheumatoid …

Read More »

Cập nhật chẩn đoán và điều trị bướu nhân tuyến giáp

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  BƯỚU NHÂN TUYẾN GIÁP Bs. Nguyễn Thị Thanh Tâm, PGS. TS. Vũ Bích Nga Bệnh viện Bắc Thăng Long, Đại học Y Hà Nội SUMMARY Thyroid nodules update on diagnosis and management Thyroid nodules are common endocrine diseases. Previously, the diagnosis of thyroid …

Read More »