số 17

Khảo sát mối liên quan giữa nồng độ C-Peptid và một số yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân đái tháo đường Typ2

KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ C-PEPTID VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP2  Nguyễn Thu Hiền, Trần Thị Thanh Hóa Bệnh Viện Nội Tiết trung ương  ABSTRACT In studies C-peptid concentrations in 155 patients with type2 diabetes first examined at …

Read More »

Nghiên cứu nồng độ C-Peptid ở bệnh nhân đái tháo đường typ2 đến khám tại bệnh viện nội tiết

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ C-PEPTID Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP2 ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT  Nguyễn Thu Hiền,Trần Thị Thanh Hóa  Bệnh Viện Nội Tiết trung ương  SUMMARY In studiesC-peptid concentrations in 155 patients with type2 diabetes first examined at the Hospital of Endorinology Immunology measured …

Read More »

Cập nhật bệnh cơ tim đái tháo đường Cơ chế bệnh sinh,giải phẫu bệnh và phân loại

CẬP NHẬT BỆNH CƠ TIM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Cơ chế bệnh sinh, giải phẩu bệnh và phân loại  GS.TS. Nguyễn Hải Thủy Trường Đại Học Y Dược Huế SUMMARY Diabetic cardiomyopathy (DCM) is a distinct primary disease process, which leads to heart failure in diabetic patients without the presence of …

Read More »

Đánh giá tình trạng kiểm soát đa yếu tố ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 đến khám lần đầu tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT ĐA YẾU TỐ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 ĐẾN KHÁM LẦN ĐẦU TẠI KHOA KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU, BỆNH VIỆN BẠCH MAI  Đỗ Trung Quân  Abstract Objective: to assess multi factors control: fasting blood glucose, HbA1c, BMI, blood …

Read More »

Tỉ lệ bướu nhân tuyến giáp ở những đối tượng kiểm tra sức khỏe tại khoa khám bệnh theo yêu cầu,BV Bạch Mai

TỈ LỆ BƯỚU NHÂN TUYẾN GIÁP Ở NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA SỨC KHOẺ TẠI KHOA KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU, BV BẠCH MAI  Đỗ Trung Quân ABSTRACT    Objective: Assess prevalence of thyroid nodules in patients in outpatient department, Bach Mai hospital. Subject: 1301 patients in outpatient department, Bach …

Read More »

Sàng lọc đái tháo đường và tiền đái tháo đường mới được phát hiện tại Hà Nội năm 2014

SÀNG LỌC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI HÀ NỘI NĂM 2014  Hoàng Minh Hiền1, Nguyễn Ngọc Tâm2, Hà Trần Hưng2, Bùi Công Đức3, Vũ Thị Thanh Huyền2 1Sở y tế Hà Nội, 2Trường Đại học Y Hà Nội,  3 Trung tâm y …

Read More »

Nghiên cứu các thông số trên huyết áp lưu động 24 giờ ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tăng huyết áp

NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ TRÊN HUYẾT ÁP LƯU ĐỘNG 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ TĂNG HUYẾT ÁP  Nguyễn Tá Đông, Trần Văn Trọng Bệnh viện Trung ương Huế  SUMMARY RESEARCH PARAMETERS ON 24 HOURS AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS …

Read More »

Khảo sát mức độ suy giảm nhận thức ở bệnh nhân đá tháo đường type 2 qua hai thang điểm, MMSE và MoCA

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ SUY GIẢM NHÂN THỨC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 QUA HAI THANG ĐIỂM, MMSE VÀ MoCA   Nguyễn Văn Vy Hậu , Hoàng Minh Lợi và  Nguyễn Hải Thủy  Đại học Y Dược Huế – Đại học Huế  ABTRACT ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN …

Read More »

Nghiên cứu một số đặc điểm chung, tế bào học và mô bệnh học các tổn thương tuyến giáp dạng nốt, bình giáp

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG, TẾ BÀO HỌC VÀ MÔ BỆNH HỌC CÁC TỔN THƯƠNG TUYẾN GIÁP DẠNG NỐT, BÌNH GIÁP  Nguyễn Văn Mão, Trà Thành Phú Trường Đại Học Y Dược Huế  ABSTRACT STUDY OF COMMON PRESENTATIONS, CYTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY OF EUTHYROID NODULES Objectives: to study the …

Read More »