Đái tháo đường

Cập nhật chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Nguyễn Hải Thủy Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.46.1 TÓM TẮT Tiền đái tháo đường (ĐTĐ) là tình trạng tăng glucose máu mức trung gian với các chỉ số glucose máu trên mức bình thường nhưng dưới ngưỡng …

Read More »

Phân loại bệnh lý bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường

PHÂN LOẠI BỆNH LÝ BÀN CHÂN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Nguyễn Hải Thủy1, Huỳnh Lê Thái Bão1,2, Hoàng Thị Bích Ngọc1 Trường Đại học Y Dược Huế Khoa Y, Đại học Duy Tân DOI: 10.47122/vjde.2021.46.6 TÓM TẮT Đái tháo đường là một trong những bệnh lý phổ biến …

Read More »

Relationship beween serum gamma glutamyl transfrerase and cardiovascular risk factors in type 2 patients

RELATIONSHIP BETWEEN SERUM GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN  TYPE 2 DIABETIC PATIENTS Huynh An Thuyen*,  Nguyen Hai Thuy** *Hue Central Hospital, **Hue University of Medecine and Pharmacy Background: Serum gamma glutamyl transferase (GGT) activity could reflect several different relevant to pathogenesis of cardiovascular risk factor  and has …

Read More »

Parameter of 24 hours ambulatory blood pressure monitoring in type 2 diabetic patients with hypertension

PARAMETERS OF 24 HOURS AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS WITH HYPERTENSION                                                             Nguyen Ta Dong, Tran Van Trong, Nguyen Dinh Dat                                                                         Cardiovascular Center – Hue Central Hospital Abstract Objectives: Survey changes of blood pressure parameters in day and night, help to well control of hypertension …

Read More »

Research on the relationship between leptin and insulin and resistance in prediabetic patients

RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN LEPTIN AND INSULIN RESISTANCE IN PREDIABETIC PATIENTS Tran Minh Triet (1), Nguyen Hai Thuy (2) (1) University Medical Center at Ho Chi Minh City (2) Hue University of Medicine and Pharmacy ABSTRACT Aims: To evaluate the association between leptin and insulin, insulin resistance in prediabetic …

Read More »

Khảo sát tình trạng rối loạn thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 qua màng MMSE và MoCA

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN THẦN KINH NHẬN THỨC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 QUA THANG ĐIỂM MMSE VÀ MoCA Nguyễn Văn Vy Hậu1, Nguyễn Hải Thủy2, Nguyễn Đình Toàn2, Hoàng Minh Lợi 1 Nghiên cứu sinh Đại Học Y Dược, Đại Học Huế 2 Bệnh …

Read More »

Alzheimer và đái tháo đường type 2

ALZHEIMER VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Nguyễn Văn Vy Hậu1, Nguyễn Hải Thủy2, Hoàng Minh Lợi, Nguyễn Đình Toàn2 1.BV Gia Đình Đà Nẵng 2.Trường Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.27 SUMMARY Alzheimer and type 2 diabetes Nowadays, the role of magnetic resonance imaging in dementia diagnosis such …

Read More »

Đái tháo đường thai kỳ: Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng và kết quả thai kỳ

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ: NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ KẾT QUẢ THAI KỲ Lê Lam Hương1, Hoàng Trọng Nam2, Ngô thị Minh Thảo1, Võ Hoàng Lâm1 1Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 2 Bệnh viện Trung ương Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.46.28 TÓM TẮT Đặt vấn …

Read More »

Kiến thức và nhu cầu về sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa của bệnh nhân đái tháo đường tại Thành phố Đà Nẵng

KIẾN THỨC VÀ NHU CẦU VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Quách Hữu Trung, Võ Thị Hồng Hướng Bệnh viện 199, Đà Nẵng DOI: 10.47122/vjde.2021.46.27 TÓM TẮT Mục tiêu: Mô tả kiến thức, nhu cầu …

Read More »