số 33

Mối liên quan giữa chỉ số huyết động tại động mạch tuyến giáp với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân Basedow sau điều trị

MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG TẠI ĐỘNG MẠCH TUYẾN GIÁP VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW SAU ĐIỀU TRỊ 131I Vũ Thị Hiên1, Nguyễn Thu Hương2 1. Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 2. Bệnh viện Trung ương …

Read More »

Nghiên cứu đặc điểm canxi hóa động mạch vành bằng chụp vi tính đa lát cắt tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có biến chứng bệnh mạn tính giai đoạn cuối

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CANXI HÓA ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG CHỤP VI TÍNH ĐA LÁT CẮT TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ BIẾN CHỨNG BỆNH MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI Cao Tấn Phước1, Hoàng Trung Vinh2 1. Bệnh viện Trưng Vương – TP. Hồ Chí Minh …

Read More »

Khảo sát đặc điểm lâm sàng tổn thương thần kinh ngoại biên ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH  NGOẠI BIÊN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 Nguyễn Thu Hương, Ths. Cao Xuân Cương, Đào Thanh Xuyên, Trần Thúy Ngần  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên  SUMMARY Clinical profile of peripheral neuropathy in type 2 diabetes patients. …

Read More »

Nghiên cứu đặc điểm Canxi hóa động mạch vành bằng chụp vi tính đa lát cắt tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có biến chứng bệnh mạn tính giai đoạn cuối

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CANXI HÓA ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG CHỤP VI TÍNH ĐA LÁT CẮT TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ BIẾN CHỨNG BỆNH MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI Cao Tấn Phước1, Hoàng Trung Vinh2 Bệnh viện Trưng Vương – TP. Hồ Chí Minh Học …

Read More »

Khảo sát đặc điểm lâm sàng tổn thương thần kinh ngoại biên ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH  NGOẠI BIÊN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 Nguyễn Thu Hương, Ths. Cao Xuân Cương, Đào Thanh Xuyên, Trần Thúy Ngần  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên  SUMMARY Clinical profile of peripheral neuropathy in type 2 diabetes patients. …

Read More »

Khảo sát tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của bệnh nhân đái tháo đường typ 2

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 PGS. TS. Hoàng Trung Vinh, TS. Phạm Quốc Toản Học viện Quân y  SUMMARY Investigation of nutritional and health status in type 2 diabetes mellitus patients  Objective: To assess the nutritional and health …

Read More »

Liên quan giữa biến chứng thận với một số thông số ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

LIÊN QUAN GIỮA BIẾN CHỨNG THẬN VỚI MỘT SỐ THÔNG SỐ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 PGS. TS. Hoàng Trung Vinh, TS. Phạm Quốc Toản Học viện Quân y  SUMMARY The relationship between nephropathy and some index in patients of type 2 diabetes mellitus  Objective: To assess …

Read More »

Khuyến cáo của hội tuyến giáp Châu Âu sàng lọc bướu nhân tuyến giáp để phân tầng nguy cơ ác tính bằng siêu âm sử dụng phân loại EU- TIRADS

KHUYẾN CÁO CỦA HỘI TUYẾN GIÁP CHÂU ÂU SÀNG LỌC BƯỚU NHÂN TUYẾN GIÁP ĐỂ PHÂN TẦNG NGUY CƠ ÁC TÍNH BẰNG SIÊU ÂM SỬ DỤNG PHÂN LOẠI EU – TIRADS. TS.BS. Nguyễn Thu Hương Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên  ABSTRACT Thyroid ultrasound (US) is a key examination for …

Read More »

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng mạch vành cấp ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

MỘT SÓ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 pgs.ts. Lê Đình Thanh1, PGS.TS. Hoàng Trung Vinh2 1. Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh 2. Học viện Quân y  SUMMARY Some clinical and subclinical …

Read More »

Béo phì ở trẻ em và vị thành niên: một số thực trạng cần được can thiệp kịp thời để dự phòng một số bệnh chuyển hóa, tim mạch khi trưởng thành

BÉO PHÌ Ở TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN: MỘT THỰC TRẠNG CẦN ĐƯỢC CAN THIỆP KỊP THỜI ĐỂ DỰ PHÒNG MỘT SỐ BỆNH CHUYỂN HÓA, TIM MẠCH KHI TRƯỞNG THÀNH PGS.TS. Hoàng Trung Vinh Học viện Quân Y  ABSTRACT  Childhood obesity has reached epidemic levels in developed as well …

Read More »