.Bài chuyên khảo

Vaccin di truyền không ảnh hưởng lên bộ gen người – TS.BS Trần Bá Thoại

VACCIN DI TRUYỀN KHÔNG ẢNH HƯỞNG LÊN BỘ GEN NGƯỜI    GENE ENGINEERING VACCINES CANNOT MUTATE HUMAN DNA GENOME                                                                                   TS.BS Trần Bá Thoại                Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam   Lời giới thiệu Bệnh Coronavirus-19 còn gọi là …

Read More »