.Bài chuyên khảo

Thông tin cơ bản về Vaccin phòng COVID-19

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VACCIN PHÒNG COVID-19    TS.BS Trần Bá Thoại  Ủy viên BCH Hội NỘI TIẾT VIỆT NAM   SUMMARY BASAL INFORMATIONS ABOUT VACCINES FOR COVID-19   The COVID-19 pandemic is threatening global health and economy. As with other infectious diseases, in order to control the pandemic, …

Read More »

Vaccin di truyền không ảnh hưởng lên bộ gen người

VACCIN DI TRUYỀN KHÔNG ẢNH HƯỞNG LÊN BỘ GEN NGƯỜI    GENE ENGINEERING VACCINES CANNOT MUTATE HUMAN DNA GENOME                                                                                   TS.BS Trần Bá Thoại                Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam   Lời giới thiệu Bệnh Coronavirus-19 còn gọi là …

Read More »