Thư ngỏ đầu xuân Nhâm Dần 2022 của Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường miền Trung

Chia sẻ bài viết

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

Biến chứng trên các cơ quan đích và hậu COVID-19

Chia sẻ bài viết Với mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng, phòng …