Số 46 + 47

Cập nhật chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Nguyễn Hải Thủy Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.46.1 TÓM TẮT Tiền đái tháo đường (ĐTĐ) là tình trạng tăng glucose máu mức trung gian với các chỉ số glucose máu trên mức bình thường nhưng dưới ngưỡng …

Read More »

Phân loại bệnh lý bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường

PHÂN LOẠI BỆNH LÝ BÀN CHÂN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Nguyễn Hải Thủy1, Huỳnh Lê Thái Bão1,2, Hoàng Thị Bích Ngọc1 Trường Đại học Y Dược Huế Khoa Y, Đại học Duy Tân DOI: 10.47122/vjde.2021.46.6 TÓM TẮT Đái tháo đường là một trong những bệnh lý phổ biến …

Read More »

Rối loạn Lipid máu do thuốc

RỐI LOẠN LIPID MÁU DO THUỐC Nguyễn Hải Thủy DOI: 10.47122/vjde.2021.47.8 TÓM TẮT Rối loạn lipid máu thứ phát do sử dụng thuốc điều trị thường gặp nhưng thường bị bỏ sót. Thật vậy một số loại thuốc và nhóm thuốc đã được báo cáo là ảnh hưởng đến một …

Read More »

Khảo sát tình trạng rối loạn thần kinh nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 qua màng MMSE và MoCA

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN THẦN KINH NHẬN THỨC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 QUA THANG ĐIỂM MMSE VÀ MoCA Nguyễn Văn Vy Hậu1, Nguyễn Hải Thủy2, Nguyễn Đình Toàn2, Hoàng Minh Lợi 1 Nghiên cứu sinh Đại Học Y Dược, Đại Học Huế 2 Bệnh …

Read More »

Alzheimer và đái tháo đường type 2

ALZHEIMER VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Nguyễn Văn Vy Hậu1, Nguyễn Hải Thủy2, Hoàng Minh Lợi, Nguyễn Đình Toàn2 1.BV Gia Đình Đà Nẵng 2.Trường Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.27 SUMMARY Alzheimer and type 2 diabetes Nowadays, the role of magnetic resonance imaging in dementia diagnosis such …

Read More »

Trị số huyết áp lúc nhập viện và dự hậu bệnh nhân nhồi máu não cấp

TRỊ SỐ HUYẾT ÁP LÚC NHẬP VIỆN VÀ DỰ HẬU BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP Nguyễn Đình Toàn, Phạm Thị Thục Anh Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.26 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tăng huyết áp (THA) là một vấn đề phổ biến ở bệnh …

Read More »

Nghiên cứu giá trị thang điểm func trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết não tại bệnh viện trung ương Huế

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM FUNC TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Nguyễn Đình Toàn, Dương Phúc Thái Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.25 TÓM TẮT Đặt vấn đề: So với nhồi máu não, xuất huyết não …

Read More »

Nghiên cứu áp dụng thang điểm 6s trong đánh giá độ trầm trọng ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THANG ĐIỂM 6S TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRẦM TRỌNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG Trần Quang Pháp1, Hoàng Khánh2 1Bệnh viện 199 Bộ Công An, 2Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.47.24 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Đánh giá …

Read More »

Đái tháo đường thai kỳ: Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng và kết quả thai kỳ

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ: NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ KẾT QUẢ THAI KỲ Lê Lam Hương1, Hoàng Trọng Nam2, Ngô thị Minh Thảo1, Võ Hoàng Lâm1 1Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 2 Bệnh viện Trung ương Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.46.28 TÓM TẮT Đặt vấn …

Read More »

Kiến thức và nhu cầu về sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa của bệnh nhân đái tháo đường tại Thành phố Đà Nẵng

KIẾN THỨC VÀ NHU CẦU VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Quách Hữu Trung, Võ Thị Hồng Hướng Bệnh viện 199, Đà Nẵng DOI: 10.47122/vjde.2021.46.27 TÓM TẮT Mục tiêu: Mô tả kiến thức, nhu cầu …

Read More »