số 27

Đánh giá trầm cảm ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi tại bệnh viện nội tiết Nghê An

ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thanh Bình, Lê Anh Tú Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. ABSTRACT Objective: to evaluate depression and some related factors in elderly with type 2 diabetes mellitus. …

Read More »

Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng áp lực thẩm thấu do đái tháo đường tại bệnh viện nội tiết Nghệ An

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN                        Lê Thị Giang­­ , Nguyễn Thị Bảo Yến, Đào Thị Thuận Yến Bệnh viện Nội tiết Nghệ An ABSTRACT Objectives: To describe the clinical characteristics of the …

Read More »

Nhận xét một số tổn thương mắt ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trọ tại bệnh viện nội tiết Nghệ An

NHẬN XÉT MỘT SỐ TỔN THƯƠNG MẮT TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thành Vinh, Hà T. Thu Hương Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. ABSTRACT Objectives: Determine the ratio and relationship …

Read More »

Đánh giá kết quả ban đầu phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp 1 thùy lành tính tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP  1 THÙY LÀNH TÍNH TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN                                                 Nguyễn Thanh Hải, Dương Văn Tú, Lê Thị Thủy                                                             Bệnh viện Nội tiết Nghệ An ABSTRACT Objective: to evaluate of the initial results …

Read More »

Khảo sát mối liên quan giữa microalbumin niệu với một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại bệnh viện nội tiết Nghệ An

KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA MICROALBUMIN NIỆU VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Hồ Văn Hiệu, Nguyễn Đình Tuyên, Lê Thị Cầm Bệnh viện Nội tiết Nghệ An ABSTRACTS Objective: Determine the rate …

Read More »

Đánh giá chỉ số cổ chân-cánh tay, vận tốc sóng mạch ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có tăng huyết áp

ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CỔ CHÂN-CÁNH TAY, VẬN TỐC SÓNG MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CÓ TĂNG HUYẾT ÁP Cao Trường Sinh, Nguyễn Thị Nga Đại học Y khoa Vinh ABSTRACT To research ankle-branchial index, pulse wave velocity in patiens with type 2 diabetes with hypertension …

Read More »

Bước đầu đánh giá hiệu quả thở máy ở bệnh nhân suy hô hấp điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nội tiết Nghệ An

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Cao Thị Vân, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Khánh Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. ABSTRACT Objective: To evaluate …

Read More »

Nghiên cứu microalbumin niệu và mối liên quan với một số đặc điểm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An

NGHIÊN CỨU MICROALBUMIN NIỆU VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN Ngô Đức Kỷ, Hồ Thị Hoài Thương Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An ABSTRACTS Objectives: Prevalence and characteristics …

Read More »

Nghiên cứu đặc điểm, mối liên quan, tương quan giữa một số chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân basedow

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM, MỐI LIÊN QUAN, TƯƠNG QUAN GIỮA MỘT SỐ CHỈ SỐ LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BASEDOW                                            Cao Trường Sinh, Nguyễn Thị Hương Đại học Y khoa Vinh ABSTRACT Study the characteristics, relationships, correlations between some clinical and subclinical in the basedow …

Read More »