Tuyến thượng thận

Một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe của trẻ mắc tăng sản thượng thận bẩm sinh

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN SỨC KHỎE CỦA TRẺ MẮC TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH Đặng Thị Kim Giang1, Nguyễn Phú Đạt2, Vũ Chí Dũng1 1Bệnh viện Nhi Trung ương, 2Đại học Y Hà Nội DOI: 10.47122/vjde.2022.52.7 ABSTRACT Some factors affecting …

Read More »

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng u tuyến thượng thận tại bệnh viện đại học Y Hà Nội

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG U TUYẾN THƯỢNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Nguyễn Thị Trà Giang1, Vũ Bích Nga1,2 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Đơn vị Nội tiết – Hô hấp – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội …

Read More »

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường sau điều trị Corticoid

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG SAU ĐIỀU TRỊ CORTICOID Phạm Thị Lưu, Nguyễn Khoa Diệu Vân Trường Đại học Y Hà Nội ABSTRACT Clinical, subclinical characteristics and some relating factors in diabetic patients following  corticoisteroid …

Read More »

Hội chứng Cushing do u vỏ thượng thận ở trẻ em

HỘI CHỨNG CUSHING DO U VỎ THƯỢNG THẬN Ở TRẺ EM Nguyễn Trọng Thành, Vũ Chí Dũng Bệnh viện Nhi Trung ương DOI: 10.47122/vjde.2020.42.12 ABSTRACT Cushing’s syndrome in a child with adrenal adenomas Cushing’s syndrome is a rare disorder, especially in children. Pathogenesis of disease results directly from an excess …

Read More »

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và diễn biến của u vỏ thượng thận ở trẻ em

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA U VỎ THƯỢNG THẬN Ở TRẺ EM  Bùi Phương Thảo1, Vũ Chí Dũng1, Cấn Thị Bích Ngọc1, Nguyễn Ngọc Khánh1, Nguyễn Thị Thùy Dương2 Bệnh viện Nhi trung ương, 2. Đại học Y Dược Thái Bình CLINICAL, …

Read More »

Nghiệm pháp synacthen 250µg ở bệnh nhân dùng corticoid dài hạn

Written by Trần Quang Nam, Nguyễn Thy Khuê   ABSTRACT SHORT SYNACTHEN TEST 250µg FOR EVALUATION OF HYPOTHALAMIC PITUITARY ADRENAL AXIS IN LONG-TERM GLUCOCORTICOID USERS Background: Long-term glucocorticoid therapy can result in suppression of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. Before glucocorticoid is stopped, secondary adrenal insufficiency should be assessed by provocative test. Objectives: …

Read More »

Cortisol huyết tương nền buổi sáng trong đánh giá suy thượng thận chức năng ở bệnh nhân dùng corticoid dài hạn

Author: Trần Quang Nam, Nguyễn Thy Khuê ABSTRACT DIAGNOSTIC VALUE OF MORNING PLASMA CORTISOL IN ADRENAL INSUFFICIENCY OF LONG-TERM GLUCOCORTICOID USERS Background: Long-term glucocorticoid therapy can result in suppression of hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Before glucocorticoid is stopped, secondary adrenal insufficiency should be assessed. Objective: To evaluate diagnostic utility of baseline plasma cortisol …

Read More »