Hội nghị Nội tiết – Đái tháo đường & Rối loạn chuyển hoá miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ XIII

Thư cảm ơn – Hội nghị XIII

Kính gửi quý Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ thư cảm ơn của Hội nghị. Chúng tôi cũng xin phép quý vị về việc đăng tải các video và tài liệu (Đã chuyển đổi PDF) lên trang web của Hội. Kính mong quý vị vui lòng chấp …

Read More »

Thư mời và chương trình chính thức Hội nghị XIII

Bản cập nhật mới nhất vào 11h00 ngày 06/11/2022 Thư mời riêng cho cá nhân dành cho quý vị muốn làm thủ tục với đơn vị   Để đăng ký tham dự hội nghị, xin mời quý vị vào địa chỉ https://hoinghi13.demacvn.com

Read More »