Số 56

Tỷ lệ mắc bệnh Đái tháo đường, tiền đái tháo đường ở tuổi 30 -69 tuổi và một số yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

TỶ LỆ MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở TUỔI 30 – 69 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020 Nguyễn Than Bình, Nguyễn Tuấn, Lê Anh Tú  DOI: 10.47122/vjde.2022.56.22 SUMMARY This study was to describe the prevalence …

Read More »

Nghiên cứu tình trạng Rối loạn cương dương trên bệnh nhân Đái tháo đường typ 2 điều trị tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Vũ Thị Quyến, Trần Thị Thùy Linh, Đàm Thị Trang Bệnh Viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.56.21 ABSTRACT Introduction: Erectile dysfunction is a complication …

Read More »

Đánh giá kết quả bệnh nhân chẩn đoán Đái tháo đường trong thai kỳ điều trị tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỆNH NHÂN CHẨN ĐOÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG THAI KỲ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Trần Thị Thùy Vân, Lê Thị Thanh Thủy, Đàm Thị Trang Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.56.20 ABSTRACT Objective: Evaluation of treatment results in the …

Read More »

Nghiên cứu mối liên quan giữa đường kính tĩnh mạch chủ dưới và áp lực tĩnh mạch trung tâm ở bệnh nhân Tăng áp lực thẩm thấu do Đái tháo đường

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐƯỜNG KÍNH TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI VÀ ÁP LỰC TĨNH MẠCH TRUNG TÂM Ở BỆNH NHÂN TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Nguyễn Văn Hồng, Phan Thế Dũng, Võ Thị Phương Thảo Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.56.19 ABSTRACT …

Read More »

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh động mạch chi dưới do xơ vữa ở bệnh nhân Đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI DO XƠ VỮA Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Tuyên, Trần Thị Ngọc Ly Bệnh viện Nội tiết Nghệ An …

Read More »

Nghiên cứu chỉ số kháng insulin, độ nhạy insulin và chức năng tế bào Beta bằng mô hình HOMA 2 ở bệnh nhân Đái tháo đường Týp 2 mới chẩn đoán lần đầu tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An

NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ KHÁNG INSULIN, ĐỘ NHẠY INSULIN VÀ CHỨC NĂNG TẾ BÀO BETA BẰNG MÔ HÌNH HOMA 2 Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP2 MỚI CHẨN ĐOÁN LẦN ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN Nguyễn Thanh Hải, Võ Thị Hồng Anh, Nguyễn Thị Nguyên Sinh …

Read More »

Đánh giá hiệu quả kiểm soát đường máu ở bệnh nhân Đái tháo đường típ 2 mới được chẩn đoán tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 MỚI ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN 1Văn Thị Thu Hiền, 1Hoàng Thị Liễu, 1Tăng Thị Lợi 1Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.56.16 ABSTRACT Introduction: Newly diagnosed with …

Read More »

Nghiên cứu hiệu quả điều trị Bướu giáp nhân lành tính bằng phương pháp tiêm cồn qua da dưới hướng dẫn siêu âm

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN LÀNH TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM CỒN QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM Phan Thế Dũng1, Nguyễn Thanh Bình1, Nguyễn Sỹ Hoàng1 và cs 1 Bệnh viện Nội tiết Nghệ An DOI: 10.47122/vjde.2022.56.15 ABSTRACT Objective: To evaluate the effectiveness of …

Read More »

Chi phí điều trị trực tiếp cho người bệnh Đái tháo đường ngoại trú tại phòng khám nội tiết bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG NGOẠI TRÚ TẠI PHÒNG KHÁM NỘI TIẾT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG BSCK2. Lê Văn Phó, GS.TS.BS. Tạ Văn Trầm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang DOI: 10.47122/vjde.2022.56.13 ABSTRACT Direct treatment costs for …

Read More »