Breaking News

Thư ngỏ mời tham dự hội nghị Nội Tiết – Đái Tháo Đường – Rối Loạn Chuyển Hóa Miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII

Download file:

thư ngỏ 03012021

 

Đăng ký tham gia

Click để đăng ký tham gia

https://forms.gle/DJbrHojRnNYv7R8V7

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[Hội nghị XII] Thông báo của hội đồng khoa học – Tổng hợp báo cáo và bài báo đã nộp (cập nhật 14/4)

Danh sách tổng hợp file powerpoint đã nộp: Hoặc xem tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IClNsGJFaMx95uN4I4M59TcGHFoBP5FiWU96oh1jnmM   Danh …