[2021-C4-03] Đánh giá công tác chăm sóc điều dưỡng ở người bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI