[2021-C4-04] Khảo sát nồng độ glucose máu trước khi ngủ trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 với liệu pháp insulin

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI