Bàn về incidentaloma tuyến giáp

GS.TS. Mai Thế Trạch

Incidentaloma là những khối u, không có triệu chứng lâm sàng, được phát hiện tình cờ khi khảo sát bằng những phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Nó có thể ở tuyến yên, tuyến thượng thận, nhưng nhiều nhất ở tuyến giáp.
Incidentaloma tuyến giáp là những bướu giáp (BG) nhân vi thể có kích thước từ 2-10mm, có thể đến 15mm (tiêu chí của Mayo Clinic, Minnesota) phát hiện được khi dùng các đầu dò có tần số 7.5, 10 hay 12 MHz. Ngoài incidentaloma tuyến giáp còn có adenom tuyến cận giáp ở vị trí bất thường, micro cancer tuyến giáp. Chẩn đoán phân biệt đòi hỏi có sự cộng tác của các nhà siêu âm học và Cơ thể bệnh học (CTBH).

 

Tần suất của incidentaloma tuyến giáp thay đổi tuỳ theo cách nghiên cứu. Y văn cho thấy tần suất ≥ 13% đối với incidentaloma tuyến giáp là chấp nhận được (Hahn W. K. 2004; Koike, Noguchi 2001). Chưa có nghiên cứu riêng nào về incidentaloma được công bố ở Việt Nam. Một luận án về siêu âm tuyến giáp cho thấy số BG nhân < 10mm chiếm 30.48% của tổng số BG nhân (Đỗ Duy Liêm TP.HCM 1998).

2 .GS TRACH- INCIDENTALOMA

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

Clinical, subclinical characteristics of thyroid cancer patients were treated by endoscopic surgery

CLINICAL, SUBCLINICAL CHARACTERISTICS OF THYROID CANCER PATIENTS WERE TREATED BY ENDOSCOPIC SURGERY Phan Hoang Hiep, …