Thư cảm ơn – Hội nghị XIII

Thư cảm ơn DEMACVN 2022

Kính gửi quý Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ thư cảm ơn của Hội nghị. Chúng tôi cũng xin phép quý vị về việc đăng tải các video và tài liệu (Đã chuyển đổi PDF) lên trang web của Hội. Kính mong quý vị vui lòng chấp nhận. Nếu có trở ngại gì, xin quý vị liên hệ ban thư ký Hội nghị như trong tờ lịch trình. Xin trân trọng cảm ơn!

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

Hội thảo “Đái tháo đường, suy tim và bệnh thận mạn – Chúng ta đang ở đâu”