[Hội nghị XII] Chương trình dự kiến

DEMACVN xin thông báo đến quý vị chương trình dự kiến của Hội nghị Nội tiết – Đái tháo đường & Rối loạn chuyển hóa miền Trung & Tây nguyên mở rộng lần thứ XII.

Xem thư ngỏ giới thiệu hội nghị tại link: https://demacvn.com/thu-ngo-moi-tham-du-hoi-nghi-noi-tiet-dai-thao-duong-roi-loan-chuyen-hoa-mien-trung-tay-nguyen-mo-rong-lan-thu-xii/

Đăng ký tham dự hội nghị tại địa chỉ: https://forms.gle/f7jwpWrdTXookbRk7

Hoặc liên hệ

– BS.CKII. Phạm Vũ Thanh.           ĐT: 0983 002 811.                            Email: bsphamvuthanh@gmail.com

– TS.BS. Nguyễn Văn Vy Hậu.       ĐT: 0388 618 097.                            Email: nguyenvanvyhau@gmail.com

– NCS.BS. Huỳnh Lê Thái Bão.     ĐT: 0888 838 539.                             Email: hlthaibao@gmail.com

Tải file scan PDF chương trình dự kiến tại đây:

CHUONG TRINH DU KIEN lần I

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[Hội nghị XII] Thông báo của hội đồng khoa học – Tổng hợp báo cáo và bài báo đã nộp (cập nhật 14/4)

Danh sách tổng hợp file powerpoint đã nộp: Hoặc xem tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IClNsGJFaMx95uN4I4M59TcGHFoBP5FiWU96oh1jnmM   Danh …