Quản lý đái tháo đường trong đại dịch COVID-19 – GS.TS Nguyễn Hải Thủy

Chia sẻ bài viết

 

Print Friendly, PDF & Email

About GS.TS. Nguyễn Hải Thủy

NGƯT.GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY - Phó chủ tịch hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam. Chủ tịch hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

Khảo sát tính an toàn của Forxiga (Dapagliflozin) trên người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Việt Nam từ nghiên cứu dữ liệu đời thực

Chia sẻ bài viếtKHẢO SÁT TÍNH AN TOÀN CỦA FORXIGA (DAPAGLIFLOZIN) TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐÁI …