[2021-1B-02] Điều tra dịch tễ học bệnh đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-02] Khảo sát sự hài lòng của người bệnh “Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển hóa” tại Bệnh viện 199