[2021-A1-5] Chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch ngoại biên (PAD) chi dưới ở bệnh nhân ĐTĐ

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-02] Khảo sát sự hài lòng của người bệnh “Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển hóa” tại Bệnh viện 199