[2021-A1-5] Chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch ngoại biên (PAD) chi dưới ở bệnh nhân ĐTĐ

Chia sẻ bài viết

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI

Chia sẻ bài viết