[2021-A1-7] Suy tim trong rối loạn chức năng tuyến giáp – cơ chế thì rõ nhưng khó điều trị

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-02] Khảo sát sự hài lòng của người bệnh “Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển hóa” tại Bệnh viện 199