Breaking News

[2021-A2-13] Đái tháo đường do xơ gan – vấn đề chưa được đánh giá đúng mức

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI