[2021-A5-17] Giá trị của SGLT21 trong điều trị từ thử nghiệm lâm sàng đến nghiên cứu đời thực

Chia sẻ bài viết

 

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI

Chia sẻ bài viết