[2021-B2-16] Nghiên cứu tuân thủ sử dụng thuốc theo thang điểm MORISKY (MMAS-8) và hiệu quả tư vấn trên bệnh nhân đái tháo đường type 2.

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI