[2021-B3-07] Điều trị bướu giáp nhân lành tính bằng đốt sống cao tần: Hiệu quả an toàn trên 78 bệnh nhân.

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI