[2021-B3-5] Khảo sát tình hình kiểm soát bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại bệnh viện Sài Gòn.

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI