[2021-B5-13] Chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch ngoại biên (PAD) chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đương.

Chia sẻ bài viết

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI

Chia sẻ bài viết