[2021-C1-05] Nghiên cứu tiền đái tháo đường trên đối tượng cán bộ chiến sỹ tại Bệnh viện 199

Chia sẻ bài viết

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI

Chia sẻ bài viết