[2021-C1-05] Nghiên cứu tiền đái tháo đường trên đối tượng cán bộ chiến sỹ tại Bệnh viện 199

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-02] Khảo sát sự hài lòng của người bệnh “Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển hóa” tại Bệnh viện 199