Breaking News

[2021-C2-12] Nghiên cứu áp dụng thang điểm Heart trong phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân đau ngực tại Phòng cấp cứu Bệnh viện 199

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI