dacdien

Đái tháo đường gia tăng nhiễm bệnh, mức độ nặng và tử vong ở bệnh nhân mắc COVID-19

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG GIA TĂNG NHIỄM BỆNH, MỨC ĐỘ NẶNG VÀ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN MẮC COVID-19 PGS.TS Hoàng Trung Vinh Học viện Quân y DOI: 10.47122/vjde.2022.51.4   SUMMARY Diabetes increased infection severity and mortality in patients with COVID-19 Background: Diabetes has been associated with increased COVID-19-related mortality, but …

Read More »

Vaccine phòng COVID-19 cho người bệnh Đái tháo đường và Rối loạn nội tiết

VACCIN PHÒNG COVID-19 CHO NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ RỐI LOẠN NỘI TIẾT GS.TS.Nguyễn Hải Thủy1, TS.BS. Trần Bá Thoại2 1 Trường Đại học Y Dược Huế, 2 Khoa Y Đại học Duy Tân Đà Nẵng DOI: 10.47122/vjde.2022.51.3   SUMMARY COVID-19 Vaccination for Diabetic and Endocrine Patients Coronavirus disease …

Read More »

Một số biến đổi về Chuyển hóa lipid ở bệnh nhân Đái tháo đường típ 2

MỘT SỐ BIẾN ĐỔI VỀ CHUYỂN HÓA LIPID Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Nguyễn Kim Lương Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam DOI: 10.47122/vjde.2022.51.6 ABSTRACT Some changes in lipid metabolism in type 2 diabetic patients Lipid disorders in patients with type 2 diabete related to insulin …

Read More »

COVID-19 và Đái tháo đường: Từ cơ chế sinh lý bệnh đến điều trị lâm sàng

COVID – 19 VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: TỪ CƠ CHẾ SINH LÝ BỆNH ĐẾN ĐIỀU TRỊ LÂM SÀNG Hoàng Trung Vinh , Phạm Thị Hồng Hoa, Trần Quốc Luận   DOI: 10.47122/vjde.2022.51.2 SUMMARY Covid-19 and diabetes mellitus: from pathophysiology to clinical management Initial studies found increased severity of coronavirus disease …

Read More »

Cập nhật khuyến cáo Hội Nội tiết Châu Âu (2021) “Kiểu hình nội tiết” của COVID-19

CẬP NHẬT KHUYẾN CÁO HỘI NỘI TIẾT CHÂU ÂU (2021) “ KIỂU HÌNH NỘI TIẾT” CỦA COVID-19 GS.TS. Nguyễn Hải Thủy Trường Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2022.51.1   SUMMARY New updated European Society of Endocrinology (ESE) 2021 “ Endocrine phenotype” of COVID-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) defined as …

Read More »