Breaking News

[2021-B3-2] Case: Nhân 1 trường hợp tổn thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường kèm bệnh thận mãn tính giai đoạn 5.

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI