[Hội nghị XII] Lời chào mừng của ban tổ chức hội nghị và thư ngỏ của hội đồng khoa học

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

Hội thảo “Đái tháo đường, suy tim và bệnh thận mạn – Chúng ta đang ở đâu”