Breaking News

[2021-4A-14] Bảo vệ thận của bệnh nhân đái tháo đường dưới gọc nhìn của nhà thận học

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI