Breaking News

[2021-A4-15] Tiền đái tháo đường cần được điều trị: Vì đường huyết hay vì tim mạch ?

 

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI