Breaking News

[2021-A2-16] Lựa chọn liệu pháp tiêm ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2: góc nhìn từ khuyến cáo đến thực tế lâm sàng

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI