[2021-A2-17] Nghệ thuật sử dụng insulin human đạt an toàn và lợi ích cho người bệnh đái tháo đường tại Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI