[2021-A2-17] Nghệ thuật sử dụng insulin human đạt an toàn và lợi ích cho người bệnh đái tháo đường tại Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-02] Khảo sát sự hài lòng của người bệnh “Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển hóa” tại Bệnh viện 199