Breaking News

[2021-A2-19] Điều trị tối ưu tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2: 2021

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI