[2021-A2-18] Sử dụng an toàn và hiệu quả liệu pháp insulin tăng cường cho Bn ĐTĐ típ 2

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-02] Khảo sát sự hài lòng của người bệnh “Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển hóa” tại Bệnh viện 199