[2021-A2-18] Sử dụng an toàn và hiệu quả liệu pháp insulin tăng cường cho Bn ĐTĐ típ 2

Chia sẻ bài viết

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI

Chia sẻ bài viết