Breaking News

[2021-A3-3] Triển vọng trong phòng ngừa sớm biến chứng tim thận cho bệnh nhân đái tháo đường

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI