[2021-A3-4] Điều tra tỷ lệ rối loạn glucose máu và các yếu tố nguy cơ đái tháo đường typ 2 ở trẻ em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI