[2021-A3-7] Xơ vữa động mạch và đái tháo đường típ 2: tiếp cận và cách kiểm soát

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-02] Khảo sát sự hài lòng của người bệnh “Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển hóa” tại Bệnh viện 199